Shopping cart

Shopping cart

Isporuka paketa na kućnu adresu

Poštovani kupci, željeni proizvodi Vam mogu biti dostavljeni posredstvom Bex kurirske službe dan nakon što dobijete potvrdu da je Vaš paket poslat. Ponekad se desi, zbog gužve, da kurirska sluzba ne isporuči na vreme, već bude kašnjenja prilikom zastoja na terenu, stoga Vas molimo da imate razumevanja i strpljenja dok željeni proizvodi ne stignu do Vas.

Želimo da Vas obavestimo da od težine Vašeg paketa zavisi visina poštarine, ali i da, ukoliko imate mnogo proizvoda i oni su spakovani u nekoliko kutija, znate da se plaća samo jedna poštarina, tj. poštarina za jedno pakovanje. Sam sajt će Vam izračunati poštarinu na osnovu težine pošiljke i prikazaće Vam ukupni otkup pre konačne potvrde naručivanja. 

Sve pošiljke šalju se sa „označenom vrednošću“  stoga ste u obavezi da platite kuriru isključivo iznos koji je na papiru koji potpisujete kada preuzimate svoj paket.

Ukoliko poručite preko sajta, nakon slanja paketa dobićete mail sa linkom i brojem Vaše pošiljke tako da u svakom trenutku možete da pratite njen status.


VI. ZAŠTITA POTROŠAČA U OSTVARIVANjU PRAVA IZ UGOVORA O PRODAJI

1. Isporuka i prelazak rizika

Isporuka

Član 45.

Prodavac je dužan da potrošaču preda robu ili ispravu na osnovu koje se roba može preuzeti, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, ako nije nešto drugo ugovoreno.

Prodavac je dužan da potrošaču preda robu u količini i kvalitetu koji su ugovoreni.

Kada prodavac uz prodaju robe nudi isporuku na adresu koju odredi potrošač, dužan je da robu isporuči u ugovorenom roku i ugovorenom stanju uz obaveznu pisanu potvrdu o izdavanju robe.

Prodavac je dužan da na računu ili drugoj ispravi o ugovoru čitljivo i jasno napiše rok isporuke robe.

Neće se smatrati da je izvršena uredna isporuka robe na adresu koju odredi potrošač ostavljanjem robe ispred vrata kuće ili stana potrošača ili nekog drugog mesta.

Ukoliko prodavac omogućava potrošačima telefonsku liniju za kontakte u vezi sa zaključenjem i realizacijom ugovora, u obavezi je da obezbedi da se razgovori tarifiraju najviše po ceni redovnog poziva.

Prateća dokumentacija uz robu

Član 46.

Prodavac je dužan da potrošaču preda uputstvo za upotrebu, montažu i druge informacije kojima se potrošač upoznaje sa svojstvima robe s obzirom na njenu prirodu, svojstva, namenu ili u skladu sa posebnim propisima, na srpskom jeziku na jasan i razumljiv način.

Uputstvo iz stava 1. ovog člana može biti sačinjeno na posebnom pismenu, prilepljeno ili odštampano na robi ili njenoj ambalaži, u vidu teksta, slike ili skice, kao i u kombinaciji

Član 47

Ako prodavac ne isporuči robu u ugovorenom roku, a ispunjenje obaveze u tom roku je bitan element ugovora ili je potrošač obavestio prodavca pre zaključenja ugovora da je isporuka na određeni dan, to jest u ugovorenom roku od suštinskog značaja za njega, ugovor se raskida po samom zakonu.

U slučaju iz stava 1. potrošač može održati ugovor ako bez odlaganja ostavi naknadni rok za ispunjenje ugovora. Ako trgovac ni u naknadnom roku ne isporuči robu, ugovor se raskida po samom zakonu.

U slučaju raskida ugovora, prodavac je dužan da odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana raskida ugovora vrati potrošaču celokupan iznos plaćen po osnovu ugovora.

Detaljne informacije o Zakonu o zaštiti potrošača možete pročitati ovde.


DOSTAVA ROBE I EVENTUALNA OGRANIČENJA

DOSTAVA ROBE U REPUBLICI SRBIJI:

Dostava proizvoda koje ste poručili obavlja se u najkraćem mogućem roku putem kurirskih službi sa kojima imamo ugovor:

  • Bex  – kuriska služba koja je ujedno i naša preporuka zbog sigurnog i ekonomičnog načina isporuke paketa širom Srbije.

Dostava robe se vrši u skladu sa pravilima kurirskih službi, a troškovi paketa se određuju na osnovu težine paketa, izabrane kuriske službe.

Sve pakete za koje tražene proizvode imamo na stanju pripremamo i šaljemo od ponedeljka do petka do 12h. Sve porudžbine primljene nakon 12h šalju se prvog narednog radnog dana.

Pošiljka obično stiže u roku od 1 do 3 radna dana. (Osim kada su praznici, tada je povećan obim paketa na terenu i može doći do manjeg kašnjenja.) Paketi se dostavljaju radnim danima od ponedeljka do petka, vikendom kurirske službe ne vrše isporuku.

Oštećenje paketa pri transportu – način prijavljivanja.

Molimo Vas da prilikom prijema paketa od kurirske službe uvek pregledate paket pred kurirom koji vam dostavlja paket. Ukoliko primite oštećen paket ili primetite bilo kakav propust kurirske službe, budite slobodni da nam se obratite kako bismo Vam dalje pomogli u rešavanju problema. Reklamacije oštećenja ili na dostavu možete prijaviti takođe i direktno kurirskoj službi na sledeći mail: reklamacije@bex.rs

Ukoliko primetite bilo koji drugi propust od strane kurirske službe ili imate nešto da nam saopštite, budite slobodni da nam se obratite kako bismo Vam pomogli u reševanju nastalog problema.

Nemate dovoljno godina da bi ste videli ovaj sajt

Da li imate više od 18 godina?

Nemate dovoljno godina da bi ste videli ovaj sajt